Het convent

Het convent bestaat uit een groep mensen die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend. Zij maakten deel uit van de oprichters van onze stichting en zijn dus al lid vanaf het eerste uur. Uiteraard zijn we trots op het feit dat deze mensen nog steeds deel uitmaken van onze stichting. We spreken hier dus eigenlijk over ‘ereleden’.

Bezetting

De bezetting van het Convent wordt door het bestuur bepaald, toetreden op eigen initiatief is niet mogelijk.

Leden van het Convent hebben geen verplichtingen en bepalen dus zelf wat zij (nog) willen doen.

Gelukkig zetten zij zich nog steeds enthousiast in, op diverse terreinen binnen het carnaval in De Vergeten Hoek. Conventsleden worden uitgenodigd op alle stichtingsvergaderingen, maar hebben geen stemrecht voor de verkiezing van de Prins Carnaval.

Momenteel bestaat het Convent uit de volgende leden:

Gijs Mandjes

Gijs Mandjes

Bertus van der Poel

Bertus van der Poel

X